Carburant 2018

Gener
3,50 %
Febrer
3,50 %
Març
4,00 %
Abril
3,50 %
Maig
3,50 %
Juny
4,00 %
Juliol
4,50 %
Agost
4,50 %
Setembre
4,50 %
Octubre
4,50 %
Novembre
4,50 %
Desembre
- %