Carburant 2019

Gener
4,50 %
Febrer
4,00 %
Març
4,50 %
Abril
4,50 %
Maig
4,50 %
Juny
4,50 %
Juliol
4,50 %
Agost
4,50- %
Setembre
4,50- %
Octubre
4,50- %
Novembre
4,50- %
Desembre
- %