Carburant 2019

Gener
4,50 %
Febrer
4,00 %
Març
4,50 %
Abril
- %
Maig
- %
Juny
- %
Juliol
- %
Agost
- %
Setembre
- %
Octubre
- %
Novembre
- %
Desembre
- %