Logística

Optimitzi recursos i obtindrà grans avantatges.

Solucions per a totes aquelles empreses amb la necessitat d’externalitzar total o parcialment la seva activitat logística.

CODINA Grup posa a la seva disposició més de 15.000 m2 de instal·lacions pròpies pensades per cobrir tot tipus de serveis logísitics. Gestionem la seva cadena de subministrament amb la màxima eficàcia, agilitat i rapidesa al millor cost.
Ens preocupem del seu producte i de les seves necessitats. Disposem de varies zones d’emmagatzematge amb diferents temperatures de conservació: Tº Ambient, Tº controlada de 12 a 18º i Tº Refrigerada.
Posem al seu abast tots els SERVEIS LOGÍSTICS:
 • Recepció
 • Control d’entrada
 • Emmagatzematge per productes, per zones, per temperatura...
 • Preparació de comandes, FIFO, LIFO, FEFO,...
 • Distribució
 • Traçabilitat
 • Comunicació
ALTRES SERVEIS :
 • Anàlisi personalitzats amb l’objectiu d’optimitzar els seus costos.
 • Identificació de solucions innovadores.
 • Serveis de packing.
 • Crossdocking.
 • Descàrrega de contenidors.
 • Gestió de residus.