Avis legal

 

LLEI DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (LSSI)

TRANSPORTS CODINA, SA, responsable del lloc web, d'ara endavant el RESPONSABLE, posa a disposició dels usuaris aquest document, mitjançant el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades a la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE Núm. 166, així com informar a tots els usuaris del lloc web de les seves les condicions d'ús.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d'usuari, i es compromet a l'observança i compliment rigorós del que aquí es disposa, així com de qualsevol altra disposició legal que fora d'aplicació.

TRANSPORTS CODINA, SA es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o de posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, i se'n considerarà suficient amb la publicació al lloc web de TRANSPORTS CODINA, SA


1. DADES IDENTIFICATIVES

Nom del domini: www.codinagrup.com
Nom comercial: TRANSPORS CODINA, SA
Denominació social: TRANSPORTS CODINA, SA
NIF: A08433260
Domicili social: Ctra.N-152 km 56,5 08550-Hostalets de Balenyà (BARCELONA)
Domicili : 93 889 80 00
e-barcelona@codinagrup.net
Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al Tom 3179, Foli 61, Full Núm. 33684, inscripció 2ª.

 

2. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, inclosos, entre d'altres, la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, així com els dissenys, logotips, textos i/o gràfics, són propietat del RESPONSABLE o, si n'és el cas, disposa de llicència o autorització expressa dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, i estan inscrits en els registres públics corresponents. Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, l'ús, l'explotació, la distribució i la comercialització, requereix en tot cas l'autorització prèvia per escrit del RESPONSABLE. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l'autor.

Els dissenys, logotips, textos i/o gràfics aliens al RESPONSABLE i que poguessin aparèixer en el lloc web, són propietat dels seus respectius propietaris, i són ells mateixos els responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués sorgir-ne. El RESPONSABLE autoritza expressament a tercers a redirigir directament als continguts concrets del lloc web i, en qualsevol cas, a redirigir al lloc web principal de www.codinagrup.com

El RESPONSABLE reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, tot i que l'esment o aparició dels quals en el lloc web no implica l'existència de drets o responsabilitats de cap tipus sobre aquests, així com tampoc implica suport, patrocini o recomanació per la seva part.

Per realitzar qualsevol observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol contingut del lloc web, es pot fer a través de l'adreça de correu electrònic barcelona@codinagrup.net


3. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS

El RESPONSABLE s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

Ús de les Galetes

Aquest lloc web pot utilitzar galetes tècniques (petits arxius d'informació que el servidor envia a l'ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que es consideren imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc web. Les galetes utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l'única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l'usuari. En cap cas, aquestes galetes proporcionen per sí mateixes dades de caràcter personal i no s'utilitzen per a la recopilació d'aquests tipus de dades.

Mitjançant l'ús de galetes també és possible que el servidor on es troba el web reconegui el navegador utilitzat per l'usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla i permeti, per exemple, l'accés dels usuaris que s'hagin registrat prèviament a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver-se de registrar en cada visita. També es poden utilitzar per mesurar l'audiència, paràmetres de trànsit, controlar el progrés i nombre d'entrades, etc., i són, en aquests casos, galetes prescindibles tècnicament, però beneficioses per a l'usuari. Aquest lloc web no instal·larà galetes prescindibles sense el consentiment previ de l'usuari.

L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per tal que l'avisi de la recepció de galetes i per d'impedir-ne la instal·lació al seu equip. Consulteu les instruccions del vostre navegador per ampliar aquesta informació.


Política d'enllaços

És possible que des del lloc web es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el RESPONSABLE no pot controlar sempre els continguts introduïts per tercers en els seus respectius llocs web, no assumeix cap responsabilitat respecte d'aquests continguts. En tot cas, procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic, procedirà a la retirada immediata de la redirecció a l'esmentat lloc web i posarà en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El RESPONSABLE no es fa responsable de la informació i els continguts desats, entre d'altres, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del RESPONSABLE. No obstant això, i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o, si escau, el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l'ordre públic. En cas que l'usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d'aquesta classificació, es prega que ho faci saber de forma immediata a l'administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l'any, 24 hores al dia. No obstant això, el RESPONSABLE no descarta la possibilitat que existeixin alguns errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l'accés a la pàgina web.

 

4. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats que s'hi desenvolupen, serà d'aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, essent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals més propers a Hostalets de Balenyà.