Condicions d'ús

 

1. IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR

www.codinagrup.com és un domini titularitat de TRANSPORTS CODINA, SA, domiciliada a Ctra N-152 km. 56,5 08550-Hostalets de Balenyà (Barcelona) amb NIF A08433260, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, en el Tom 3179, Llibre 2543, Secció 2a, Foli 61, Full número 33684, inscripció 1ª i adreça de correu electrònic barcelona@codinagrup.net.

 

2. PROTECCIÓ DE DADES

TRANSPORTS CODINA, SA és el Responsable del tractament de les dades personals de l'Usuari i l'informa que aquestes dades es tractaran de conformitat amb el que disposen les normatives vigents de protecció de dades i d'acord amb la normativa vigent de la societat de la informació, per la qual cosa es facilita la següent informació del tractament:

Finalitat del tractament: mantenir una relació comercial amb l'Usuari. Les operacions previstes per realitzar el tractament són:

 • Remissió de comunicacions comercials publicitàries, sempre i quan s'hagi autoritzat prèviament, per correu electrònic, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials.  Aquestes comunicacions les realitzarà TRANSPORTS CODINA, SA i estaran relacionades amb els seus productes i serveis, o dels seus col·laboradors o proveïdors amb els quals hagi arribat a algun tipus d'acord de promoció. En aquest cas, els tercers no tindran mai accés a les dades personals.
 • Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que realitzi l'usuari mitjançant qualsevol de les vies de contacte que es posen a la seva disposició.

Criteris de conservació de les dades: es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament i, quan ja no siguin necessàries, se suprimiran.

Destinataris de les dades: tret d'obligació legal, TRANSPORTS CODINA, SA informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no es cediran a tercers en cap cas, i que sempre que es realitzi algun tipus de cessió de dades personals, es demanarà prèviament el consentiment exprés, informat i inequívoc dels Usuaris.

Transferències internacionals: no es realitzen transferències internacionals de dades a tercers països fora de la Unió Europea.

Drets que assisteixen l'Usuari:

 • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
 • Dret d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de limitació o oposició al seu tractament.
 • Dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent.
 • Podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials, enviant la seva sol·licitud a l'adreça de correu electrònic barcelona@codinagrup.net

Dades de contacte per exercir els seus drets:

 • Adreça postal: CTRA.N-152 KM.56,5 08550-Hostalets de Balenyà (Barcelona)
 • Adreça de correu electrònic: barcelona@codinagrup.net

Els Usuaris, en marcar les caselles corresponents i la introducció de les dades als camps marcats amb un asterisc (*) al formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de manera lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, per part del prestador, essent voluntària la inclusió de les dades restants. L'Usuari garanteix que les dades personals facilitades a TRANSPORTS CODINA, SA són veraces i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació.

Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d'un servei òptim a l'Usuari. En cas que no es facilitin totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats s'ajustin completament a les seves necessitats.

 

3. MESURES DE SEGURETAT

TRANSPORTS CODINA, SA compleix amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades i manifesta que les dades es tracten de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l'interessat i que són adequades, pertinents i limitades al que és necessari en relació amb les finalitats per a les quals es tracten.

TRANSPORTS CODINA, SA garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que s'estableixen a la normativa vigent en matèria de protecció de dades, amb la finalitat de protegir els drets i llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada per tal que puguin exercir-los.

 

4. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, inclosos, entre d'altres, la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics, són propietat de TRANSPORTS CODINA, SA o, si és el cas, disposa de llicència o autorització expressa dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, i estan inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, l'ús, l'explotació, la distribució i la comercialització requereix, en tot cas, la prèvia autorització per escrit de TRANSPORTS CODINA, SA. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l'autor.

Els dissenys, logotips, textos i/o gràfics aliens a TRANSPORTS CODINA, SA i que poguessin aparèixer en el lloc web, són propietat dels seus respectius propietaris, i són ells mateixos els responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués sorgir-ne.

TRANSPORTS CODINA, SA reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, tot i que l'esment o aparició dels quals en el lloc web no implica l'existència de drets o responsabilitats de cap tipus sobre aquests, així com tampoc implica suport, patrocini o recomanació per la seva part.

Per realitzar qualsevol observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol contingut del lloc web, es pot fer a través de l'adreça de correu electrònic barcelona@codinagrup.net

 

5. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS

TRANSPORTS CODINA, SA s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

Política d'enllaços

És possible que des del lloc web es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que TRANSPORTS CODINA, SA no pot controlar sempre els continguts introduïts per tercers en els seus respectius llocs web, no assumeix cap responsabilitat respecte d'aquests continguts. En tot cas, procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic, procedirà a la retirada immediata de la redirecció a l'esmentat lloc web i posarà en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

TRANSPORTS CODINA, SA SA no es fa responsable de la informació i els continguts desats, entre d'altres, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web de TRANSPORTS CODINA, SA. No obstant això, i en compliment del que disposa la normativa vigent de la Societat de la Informació, es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o, si escau, el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l'ordre públic. En cas que l'usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d'aquesta classificació, es prega que ho faci saber de forma immediata a l'administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l'any, 24 hores al dia. No obstant això, TRANSPORTS CODINA, SA no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l'accés a la pàgina web.

 

6. NORMES DEL COMPORTAMENT DEL BLOG

TRANSPORTS CODINA, SA agraeix el vostre interès per fer ús dels nostres canals de participació. Els comentaris són una via de participació per a tots els usuaris d'aquest mitjà.

Si voleu participar en els nostres blogs, haureu d'acceptar aquestes normes:

 1. Responsabilitat de l'Usuari. En participar als blogs del web sou l'únic responsable dels missatges que difongueu a través d'ells, garantint a TRANSPORTS CODINA, SA la total indemnitat davant qualsevol reclamació que és pogués plantejar per aquests conceptes.
  En cas que els missatges continguin material protegit per drets de propietat intel·lectual o industrial, l'usuari garanteix que n'és el propietari o que compta amb l'autorització del propietari per difondre'l als Blogs.
  I s'eximeix a TRANSPORTS CODINA, SA de qualsevol reclamació de tercers que es plantegés per aquests conceptes.
 2. Abans de publicar un missatge, l'Usuari haurà d'escollir el blog apropiat. Aquells missatges que no s'ajustin a la temàtica del blog podran ser eliminats. Està totalment prohibit publicar promocions i enllaços d'ofertes comercials, publicitat, material promocional, cartes-cadena, ni qualsevol activitat promocional directa o indirecta o qualsevol altre tipus de comentari que no s'ajusti al normal desenvolupament dels temes dels blogs.
 3. L'usuari respectarà la resta d'usuaris. L'usuari ha de ser tolerant i respectuós amb els missatges i opinions dels altres usuaris. Es podran suprimir aquells missatges que puguin considerar-se lesius contra els drets de tercers o que atemptin contra el desenvolupament pacífic dels blogs.
 4. TRANSPORTS CODINA, SA es reserva el dret de reproduir, modificar, o difondre els missatges publicats als blogs del web d'acord amb els termes i mitjans convenients, sense que per això correspongui a l'usuari cap tipus de compensació.
 5. TRANSPORTS CODINA, SA no és responsable del que es publica als blogs del web ni garanteix la veracitat o exactitud de cap informació que s'hi publiqui. Correspon a l'usuari remitent dels missatges o informacions la responsabilitat sobre el seu contingut.
 6. TRANSPORTS CODINA, SA no garanteix la disponibilitat ni la continuïtat del servei de blogs del web, i pot modificar-lo, suspendre'l o eliminar-lo del web sense previ avís, en qualsevol moment.
 7. En el cas que un usuari pugui veure's afectat per actuacions il·legals, o detecti un mal ús dels blogs del web per part d'altres usuaris, podrà posar-ho en coneixement de TRANSPORTS CODINA, SA, a través de l'adreça de correu electrònic barcelona@codinagrup.net, indicant en la referència de l'assumpte «moderació de blogs», perquè TRANSPORTS CODINA, SA pugui moderar-los o eliminar-los.
 8. L'usuari mantindrà indemne a TRANSPORTS CODINA, SA davant de qualsevol reclamació que pogués presentar-se pels missatges que l'usuari hagi difós en els blogs per qualsevol altra conducta vinculada o derivada de la utilització per part de l'usuari dels blogs del web.

 

7. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen aquesta Política de Privadesa, així com de qualsevol qüestió relacionada amb els serveis d'aquest web, serà la llei espanyola.