Logística Verda

Els beneficis de la Logística Verda i el Transport Sostenible

TRANSPORTS CODINA

 

Un dels principals problemes que ens cal afrontar, és el de la contaminació del nostre Planeta. El canvi climàtic i l’escalfament global, son fets molt preocupants per la continuïtat de la vida de tots els éssers vius, almenys tal i com ara l’entenem. Ha arribat el moment que tots en prenguem consciència i comencem a actuar, perquè les decisions que prenguem avui, son les que dictaran el nostre futur.

Son moltes les causes que ens estan portant cap a aquest canvi climàtic, però una de les principals, és el transport de persones i mercaderies. Un 40% de les emissions a Espanya provenen de l’ús de cotxes, camions, autobusos, avions, etc...

Conscients del greu impacte que suposa la mobilitat de mercaderies,  Transports Codina  treballa cap uns clars objectius claus de SOSTENIBILITAT, i per una aposta cap a “LA LOGÍSTICA VERDA que respecti el Medi Ambient.

QUÈ ESTEM FENT?
  • Aliança Catalunya 2030

“L’Agenda 2030 per el desenvolupament sostenible, aprovada per la Nacions Unides el 25 de setembre de 2015, és la fulla de ruta global per fer front als grans reptes de la humanitat. Amb 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), és una agenda per erradicar la pobresa i les  desigualtats, garantir una vida saludable, segura, i pacífica per les generacions actuals i futures, així com defensar la democràcia, els drets humans i la igualtat del gènere, també insta a protegir el medi ambient, fer front al canvi climàtic, desenvolupar economies dinàmiques i inclusives, i garantir el treball digne per tot el món”.

 

CODINA s’adhereix a aquesta iniciativa en el 2020 i implementa Plans d’ Acció en 3 dels 17 ODS.

  • Minimització de les emissions de CO2

Vehicles menys contaminants.   Actualment, un 80% de la nostra flota està formada per vehicles certificats EURO 6. Els nous motors d’aquesta tecnologia redueixen per sis la emissió de partícules contaminants.

 

Energia alternativa. La renovació de la nostra flota de cotxes comercials per cotxes elèctrics. En aquests moments ja disposem de la primera unitat i tenim previst la renovació total de la flota en els pròxims tres anys.

 

Optimització càrregues. Gràcies un sistema de gestió, controlem l’aprofitament de les rutes. A més optimització dels vehicles, menys kilòmetres recorreguts i per tan menys contaminació

 

Formació en conducció eficient i sostenible.  Treballem aspectes com la optimització del consum i la eficiència energètica, els quals aporten un gran benefici econòmic i de millorar el medi ambient.

  • Energies Renovables

Les nostres instal·lacions compten amb una important instal·lació de Panells Solars de més de 6.000 m2, amb la que portem aportat a la xarxa de consum elèctric més de 4.000.000 de kWh d’energia verda.

  • Reducció de la despesa energètica

Il·luminació de baix consum a totes les instal·lacions

  • El Reciclatge

Un dels processos més importants de la Logística Verda, és recollir els residus generats i separar-los perquè puguin ser reutilitzats de nou. Per aquest motiu, comptem amb més de 50 contenidors de reciclatge distribuïts per totes les instal·lacions.
Més del 85 % del residus que generem son reutilitzats per donar-los una nova vida dins el concepte d’economia circular.

  • Orgànics. Tota la matèria orgànica que generem va destinada al compostatge.

  • Plàstic i cartró. Es recol·lecten per separat per donar-los un nou ús.

  • Fusta i palets trencats. Son destinats a la obtenció de virutes o serradures per la producció de biomassa o compostos.

Tot i això, Transports Codina, és molt conscient que totes aquestes mesures no son suficients per frenar l’escalfament global al que ens dirigim, i per aquest motiu, reafirmem el nostre COMPROMÍS per un desenvolupament SOSTENIBLE, i comencem un Projecte 2021 anomenat “CODINA VERD” en el que continuarem treballant i orientant totes les nostres activitats futures.

En què podem
ajudar-lo?

 

Els oferim serveis i prestacions per a tot tipus de càrrega amb les solucions més innovadores i personalitzades.

 

Truca'ns:


+34 93 889 80 00