Certificacions

 

Codina Grup compta amb diverses certificacions que garanteixen que els nostres processos asseguren els objectius de COMPROMÍS, FIABILITAT I CONFIANÇA que oferim als nostres clients.

 

Fidel a una filosofia d’empresa que es basa en la qualitat en el servei que oferim, Codina Grup aconsegueix les certificacions que ens permeten garantir la externalització del magatzem i processos logístics, així com el transport de tota mena de mercaderies tant a temperatura ambient com a temperatura controlada.

 

Durant el 2020, també accionarem un pla de certificació de ODS per una institució competent, que involucra a tot l’equipo humà i a tots els processos de la empresa. (Objectius de Desenvolupament Sostenible)

 

IFS LOGISTIC

Certificació especialment desenvolupada per garantir la seguretat alimentària de tots els productes durant tota la cadena de subministrament.

Aquesta certificació és el resultat de les auditories realitzades per auditors qualificats i independents d’entitats de certificació acreditades.

Codina grup disposa de la certificació renovada IFS Logistic amb High Level.

CCPAE | PRODUCTES ECOLÒGICS

Codina Grup reuneix tots els requisits per emmagatzemar productes ecològics i obté la certificació del CCPAE (Consell Català de la Producció Agrària Ecològica) de Magatzem Ecològic.

Des de desembre de 2018 Codina Grup ha estat validada com a empresa operadora i primer destinatari en el Sistema “TRACES” de la Unió Europea, fet que ens permet descarregar contenidors i emmagatzemar productes ecològics procedents de Tercers Països.

ALTRES REGISTRES SANITARIS

Codina Grup disposa de tots els Certificats i Registres Nacionals sanitaris que certifiquen la nostra qualitat en el servei.

Formació

 

Codina Grup disposa de plans de formació continuada dirigits a l’especialització de les persones que formen part del nostre equip.

 

La seguretat, la gestió del transport, l’atenció al client, la manipulació d’aliments, els idiomes i la transformació digital a més del nostre compromís amb el Medi Ambient, son,  entre d’altres, les principals àrees dins del pla de formació de Codina Grup.

  

 • La conducció eficient és un estil de conducció dinàmic que es basa en conèixer i adaptar tècniques adequades a l’hora de conduir vehicles de transport terrestre.
 • Els beneficis que s’aconsegueixen aplicant aquestes mesures, suposen un estalvi de combustible i per tant, d’emissions de gasos contaminants a l’atmosfera.
 • Codina Grup disposa d’uns protocols de formació en matèria de conducció eficient de vehicles de transport terrestre.
 • La selecció d’una adequada estratègia de transport aporta un valor diferencial al servei que ofereix Codina Grup.
 • Els àmbits d’actuació són la elecció del mètode de transport, la programació i disseny de les rutes, la elecció del vehicle o tipus de vehicles adequats així com el propi enviament.

 

 • Codina Grup adopta el COMPROMíS amb la gestió i efectivitat de la cadena logística.
 • Per a poder donar la màxima QUALITAT en el nostre servei, Codina Grup disposa de plans de formació en aspectes com el flux de la informació, flux de mercaderies, gestió de comandes, enviaments, càrregues...etc, així com el de satisfacció al client.
 • Codina Grup dóna servei a diverses empreses del sector de la industria alimentària. Per tal motiu, els professionals que formen part de la plantilla de Codina Grup reben formació específica en aquest àmbit.
 • Codina Grup disposa d’un pla de formació d’acord amb les necessitats concretes del servei que ofereix.

Sostenibilitat i medi ambient

 

Codina Grup, en responsabilitat cap a les persones i el medi ambient, es compromet a aplicar totes les mesures al seu abast per tal de minimitzar l’impacte al nostre planeta i al mateix temps maximitzar la aportació a la economia sostenible del planeta.

 

Es molt important per Codina Grup donar servei als nostres clients i satisfer les seves necessitats actuals amb un màxim de respecte al medi ambient mentre apoyamos el futuro de persones y entorno.

 

 • Codina Grup disposa de l’especialització necessària per tal de concentrar fluxos i combinar diversos enviaments per tal d’oferir el servei més eficient reduint l’impacte mediambiental. D’aquesta forma, els nostres vehicles no circulen buits permetent reduir l’emissió de gasos contaminants.
 • De la mateixa manera que s’optimitzen els enviaments, també s’optimitza l’espai dels vehicles de transport terrestre així com l’espai d’emmagatzematge de les nostres instal·lacions, tant de temperatura ambient com de temperatura controlada.
 • Codina Grup té especial atenció per a maximitzar l’espai i reduir la despesa energètica en compromís per minimitzar l’impacte mediambiental.
 • La conducció eficient és un estil de conducció dinàmic que es basa en conèixer i adaptar tècniques adequades a l’hora de conduir vehicles de transport terrestre.
 • Els beneficis que s’aconsegueixen aplicant aquestes mesures, suposen un estalvi de combustible i per tant, d’emissions de gasos contaminants a l’atmosfera.
 • Els aspectes claus de la conducció eficient son el coneixement del vehicle i les rutes, així com les pautes en la conducció que afavoreixen una major eficiència i un menor impacte mediambiental.
 • Codina Grup disposa d’uns protocols de formació en matèria de conducció eficient de vehicles de transport terrestre.
 • Codina Grup disposa d’un protocol de bones pràctiques en la gestió de residus que prioritza aquells mètodes amb un menor impacte mediambiental i penalitza la generació de residus.
 • Codina Grup aposta pel reciclatge i la valorització dels residus.

Codina Grup disposa de panells solars a les parts superiors de les seves instal·lacions.

 

 • Aquesta font d’energia permet reduir la dependència  de les fonts d’energia fòssils tradicionals i no renovables que generen gasos d’efecte hivernacle.
 • Aquest autoconsum a més d’eficiència energètica, permet alhora un estalvi i un exercici de responsabilitat per a les persones i les generacions futures.
 • Aliança Catalunya 2030

“L’Agenda 2030 per el desenvolupament sostenible, aprovada per la Nacions Unides el 25 de setembre de 2015, és la fulla de ruta global per fer front als grans reptes de la humanitat. Amb 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), és una agenda per erradicar la pobresa i les  desigualtats, garantir una vida saludable, segura, i pacífica per les generacions actuals i futures, així com defensar la democràcia, els drets humans i la igualtat del gènere, també insta a protegir el medi ambient, fer front al canvi climàtic, desenvolupar economies dinàmiques i inclusives, i garantir el treball digne per tot el món”.

 

CODINA s’adhereix a aquesta iniciativa en el 2020 i implementa Plans d’ Acció en 3 dels 17 ODS.

En què podem
ajudar-lo?

 

Els oferim serveis i prestacions per a tot tipus de càrrega amb les solucions més innovadores i personalitzades.

 

Truca'ns:


+34 93 889 80 00